Какви могат да бъдат разходите по един ипотечен креди?

Здравейте,

Повечето хора, които теглят ипотечен кредит, смятат че единственият разход е лихвата по кредита. Всъщност има и други такива, някои от тях са еднократни, други се заплащат периодично. Какви са те:

  • Такса за разглеждане на ипотечен кредит и одобрението му: обикновено в повечето банки тази такса възлиза в размер на до 0,25% от сумата на кредита.
  • Такса за откриване на разплащателна сметка: за различните банки сумата на тази такса е различна, а в някои отсъства.
  • Такса за оценка на имот.
  • Такса за изготвяне и вписване на ипотека: размерът и отново е процентно съотношение от размера на кредита и вида ипотека.
  • Такса за заличаване на ипотека, след изплащане на кредита.
  • Такса за поддържане на разплащателна сметка.
  • Имуществена застраховка: заплаща се периодично до края на срока на кредита, съответно опциите са годишно или месечно.
  • Застраховка живот към ипотечния кредит: заплаща се периодично до края на срока на кредита, съответно опциите са годишно или месечно.
  • Други кредитни продукти: банките могат да предложат други кредитни продукти като кредитна карта, оувърдрафт и др., с цел да получите по-преференциални условия по ипотечния ви кредит.

Разбира се всички банки правят периодични кампании, в които отпадат някои от гореизброените такси, с цел да привлекат нови клиенти. При рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит, част от таксите могат да бъдат поети от банката.

Еднократни: Периодични
–          Такса за разглеждане на ипотечен кредит и одобрението му.

–          Такса за откриване на разплащателна сметка.

–          Такса за оценка на имота.

–          Такса за изготвяне и вписване на ипотека.

–          Такса за заличаване на ипотеката, след изплащане на кредита.

 

–          Такса за поддържане на разплащателна сметка.

–          Имуществена застраховка.

–          Застраховка живот към ипотечния кредит.

–          Други кредитни продукти.