12 стъпки до мечтания дом с TSTeam недвижими имоти

main

Тук ще разберете какво означава TSTeam личен брокер и как работим ние с купувачите. Заедно с нашите клиенти ние минаваме през няколко етапа при осъществяване на покупката, всеки един от които е много важен и отговорен. Вярваме, че клиентите ни наемат, защото ние сме тяхното решение, ние сме професионалистите, които поставят интересите на купувачите на първо място. Водещо при нас е сигурността на сделката. Когато работите с един брокер от TSTeam, вие получавате цял екип от професионалисти в недвижимите имоти, съставен от юристи, нотариуси, банкери, архитекти, с които винаги се консултираме при възникнали въпроси и казуси.

Първа среща. На срещата, освен че вашите желания и параметри за търсения дом ще бъдат чути, ще получите съвети и консултации относно пазара на недвижими имоти.

Анализ. Най-общо казано, ще получите информация за това, доколко изпълними са вашите желания; какво и къде може да купите реално; какви други алтернативи имате. За нас е важно да добиете реалистична представа за предлагането, за да може да вземете най-правилните решения.

Селекция. Въз основа на зададените от вас параметри заедно обсъждаме оферти, които са най-близки до вашите изисквания, и решаваме за кои имоти да се организират огледи. Целта ни е напразните огледи да бъдат сведени до минимум. С други думи, може да видим 5 имота, но 4 от тях ще са подходящи за вас. Ние ценим вашето време.

Организиране на огледи в подходящо време. Огледите дават възможност да се запознаете с всеки избран имот в детайли. Следва обсъждане, при което се определят неговите положителни и отрицателни страни. Ако се налага специализирана консултация, ние организираме допълнителни огледи със специалисти.

Търговски преговори. От момента, в който сме намерили вашия имот, започва договарянето на всички параметри по сделката:: цена, разноски, начин на плащане, модел на сделка, обзавеждане и т.н. Всеки детайл е важен.

Резервация. След като са договорени параметрите, които удовлетворяват и купувача, и продавача, имотът може да се резервира. Дава се време на продавача да подготви всички документи за подписване на предварителен договор. Разбира се, това става след преглед на собствеността.

Юридическо обследване. То протича в две посоки: а) проучване на имота, проследяване на неговата история и на предходни сделки с него; б) проучване на продавача.

Финансиране. Сега е моментът да се провери дали разполагате с необходимата сума за финансиране на сделката.

Подписване на предварителен договор. Подписването на предварителен договор е същността на сделката. След като вече знаете какво точно купувате и от кого, сме готови за подписването. Тук говорят само документите.

Нотариално изповядване. При изповядване на нотариалната сделката страните се явяват пред нотариус за полагане на подписите си в окончателния договор – нотариалния акт.

 

Плащане. То става според договорения модел на сделката.

Приемане на владение. Владението се приема след окончателното плащане на договорената цена, като се подписва приемно-предавателен протокол.

Деклариране на имота. След като излезе новият нотариален акт, подготвяме декларация…

Related Posts