Колко и кога. Време и пари, пари и време

main

Каквото и да си говорим, продавачът се интересува главно от това, колко пари и кога ще бъдат по сметката му.
Преди да получите коректни отговори на тези въпроси, не предприемайте действия.

Колко?

Тук имате два варианта:
А) Консултирате се с професионалисти в бранша, те са хората, които имат детайлна информация за пазара. На база на събраната информация вземате своите решения.
Б) Приемате за компетентно мнението на приятели, съседи и информацията в сайтовете за имоти, форуми и т.н. Със сигурност тяхното желание е да ви помогнат, но не забравяйте, че те са аматьори. Дори да имат няколко сделки зад гърба си, това не ги прави професионалисти и със сигурност нямат пълната картинка за пазара.

Защо е важно да знаете колко струва вашият имот? Едно са желанията, нуждата, а съвсем друго е реалният пазар. Той не се съобразява с това на кого колко пари му трябват. Безпристрастното мнение е много важно. Един добър брокер би подходил без емоции и на базата на реални конкурентни имоти (а не на такива, които са залежали от месеци) и на реално сключени сделки ще Ви направи пазарен анализ. Сега вече може да решите дали да продавате имота си и продавайки го, ще постигнете ли целта си.

Кога?

Първо: Факторът време е много важен и пряко е свързан с цената. Колкото повече един имот стои непродаден на пазара, толкова повече неговата цената в очите на купувачите и на брокерите пада. Излезте на пазара, когато сте готови с пазарна цена и когато имотът е подготвен за продажба. Не по-рано и не по-късно. „Ще чакам, не бързам с продажбата, но искам 10 – 15% над пазарната цена“, е една основна грешка на някои продавачи. Не бъдете като тях. Ако искате да продадете след 6 – 8 месеца, излезте на пазара след 5 месеца, съобразявайки цената с обстановката тогава, нищо чудно завишената пазарна цена днес, тогава да се окаже занижена и всъщност вие ще изгубите пари.

Второ: Информирайте се колко трае самият процес на сделка от момента „договорих имота за продажба“, до момента „парите са по сметката ми“.

Related Posts