Подготовката на имота за продажба

main

За успешната продажба на имот подготовката е най-важна. Ако вече сте избрали ваш ексклузивен брокер, той ще ви помогне в предварителната подготовка, както ви посъветва. Малко са продавачите, които отделят достатъчно време за това. Ето какво включва тя.

  • Подготовка на документи. Много важна стъпка, която в повечето случаи се оставя за накрая, когато се тръгне към сделка. Това крие редица опасности за продавача, в това число и да стане неизправна страна, след като е подписал вече предварителен договор.
    Подготовка на имота. Решили сте, че продавате. Загърбете емоциите и погледнете търговски на имота. Почистете, подредете, изхвърлете излишните вещи, от които така и така ще се отървете след продажбата. Направете го сега.

  • Цена. Определяне на пазарна цена на имота. Времето е изключително важен компонент от пазара на недвижими имоти. Всеки имот привлича максимум заинтересовани купувачи в първия момент, в който се появи на пазара. Това подсказва, че шансовете за продажба на максимална цена са по-големи, докато имотът е още нов на пазара. Използването на сравнителен пазарен анализ е задължително при определянето на пазарната стойност на жилищен имот. Ключовите елементи са локацията и характеристиките на имота, като за целта трябва да се разгледат сходни имоти във вашия район. Целта на анализа е да представи подобни имоти, които вече са продадени, и такива, които в момента се предлагат на пазара, като се вземат предвид цената и техните характеристики. В момента, в който пазарната стойност на вашия имот е определена, вие решавате каква крайна цена може да обявите на пазара, която да отговаря на целите ви.

  • Маркетинг. Подготовката на всички типове и видове реклама на имота също отнема време. От значение са планът и редът, по който ще се действа. За да се генерира максимален интерес и да се създаде надпревара между купувачите, е важно кой инструмент за реклама кога ще се използва, както и управлението на генерирания интерес.

Related Posts