Дванадесет стъпки до успешна продажба с TSTeam

main

TSTeam модел на работа с продавач. Дванадесет стъпки до успешна продажба
Ние ги наричаме така, но всъщност стъпките са доста повече и всяка е с много детайли и особености. Ето главните:

 

Първа стъпка: Среща. Много неща в живота започват с първата среща. Затова тя е от особено значение както за вас, така и за нас. Целта е да разберем какво е важно за вас. Зад всяка продажба се крие цел, която продавачът иска да постигне, щом е решил да продава. Имотът и самата продажба са само инструмент към целта. Няма непродаден имот, важно е за КОЛКО и КОГА е продаден. И най-важното: може или не може да се постигне целта с тази продажба.

Втора стъпка: Определяне цената на имота. Нашата задача е да ви дадем информация за цената на вашия имот. Ние изготвяме пазарен анализ, в който са включени 3 компонента: а) конкурентни имоти на пазара; б) на каква стойност са станали последните сделките със сходни имоти във вашия район; в) профилът на купувача.
Целта на този анализ е да ви даде надеждна информация, на базата на която да вземете своите решения.

 

Трета стъпка: Търговски вид на имота. След като сме определили цената, е време да го подготвим за излизане на пазара. От нас ще получите съвети кое да промените в самия имот, за да има добър търговски вид.

 

Четвърта стъпка: Подготовка на документите за продажба. Важното е, докато тече подготовката на имота, да се съберат и всички документи. Така ще сме сигурни, че те са изрядни и няма грешни данни в тях. А ако се окаже, че има грешки, ще има време да бъдат коригирани, без притеснението, че няма да се спазят поети ангажименти към купувач.

Пета стъпка: Професионално заснемане на имота и изготвяне на презентации и реклами.

Шеста стъпка: Маркетинг и реклама. За целта използваме разнообразни инструменти, всеки от които е доказал своята ефективност и по различен път стига до купувачите. Основната идея е да достигнем до максимален брой потенциални купувачи и ние да бъде активната страна.

Седма стъпка: Организиране на огледи. Всеки купувач, дошъл на оглед, ще получи пакет със снимки на имота, както и друга полезна информация, например погасителен план на кредит при евентуална покупка с ипотечен кредит. Огледите ще се контролират и ще бъдат в удобно време.

 

Осма стъпка: За една добра сделка е важно не само да се генерира поток от купувачи чрез масиран маркетинг и реклама, а и той да се управлява добре. Търговските преговори са първата стъпка към преминаване към сделка. Тук е моментът да се договорят всички детайли. От това зависи гладкото протичане на сделката и нейният успешен край.

Девета стъпка: Подписване на предварителен договор и получаване на капаро. С тази стъпка се дава старт на сделката.

Десета стъпка: Нотариално изповядване и получаване на остатъка от договорената цена. В зависимост от модела на сделка за получаването на парите може да има няколко варианта, които предварително са гарантирани със съответните документи.

Единадесета стъпка: Предаване на владението с приемно- предавателен протокол.

Дванадесета стъпка: Прехвърляне на партидите към комуналните доставчици на името на новия собственик.

Related Posts